top of page
Het contract
LicenseNavigatorLogo.png

License Navigator

Sinds 2013 besparen wij miljoenen euro's
voor onze klanten middels Software Asset Management en Contractmanagement.

Wilt u meer grip op uw licenties en contracten?

Wij voeren licentiemanagement voor u uit op dagelijkse basis

We trainen uw organisatie in licentiemanagement

We richten licentiemanagement in binnen uw organisatie

We adviseren u over uw applicatielandschap in relatie tot licenties

We begeleiden en ondersteunen u bij externe audits voor een kostenefficiënte uitkomst 

We voeren interne audits uit om risico's te inventariseren en maatregelen te treffen

Glimlachende Zakenman

Voor CFO's

Als CFO bent u verantwoordelijk voor de financiële risico’s,

ook bent u vaak verantwoordelijk voor het naleven van regels en afspraken. Dit doet u het liefst op basis van feiten en nauwkeurig onderbouwde voorspellingen. Zonder feiten en onderbouwing liever geen grote beslissingen. Aan het ongeoorloofd gebruik van software kleven grote financiële risico’s. Doordat Software gebruik vaak onzichtbaar is in een organisatie zijn deze risico’s te vaak bij u niet bekend. Software Asset Management geeft inzicht in uw licentiepositie en maakt risico’s zichtbaar. Hiermee wordt duidelijk hoeveel budget gereserveerd moet worden voor software, worden audit risico’s voorkomen en worden besparingen zichtbaar.

Glimlachende Zakenman
Slimme vrouw

Voor CIO's

Als CIO levert u functionaliteit en service aan uw interne of externe klanten. Het is niet alleen van groot belang dat de functionaliteit aansluit bij de eisen en wensen , maar dat ook de kosten in lijn zijn met het aanbod. Het is belangrijk dat contracten en licenties die de basis vormen onder de dienstverlening op orde zijn. U kunt immers uw klanten niet confronteren met plotselinge kosten of wijzigingen in het gebodene. Een correcte administratie en gebruik van licenties is hierin essentieel even als correcte administratie en inzicht in IT contracten. Door dit perfect op orde te hebben heeft u een voorsprong op uw leveranciers zodat u uw eigen keuzes kan maken en keuzes niet door uw leveranciers worden bepaald.

Voor inkoopmanagers

Wanneer u verantwoordelijk bent voor de aanschaf van IT software, hardware en diensten, is het van belang dat u alle informatie in handen hebt om een optimaal resultaat te realiseren. Voor software licenties is het nodig om exact te weten wat in gebruik is, wat niet in gebruik is en wat gebruikt gaat worden. Door de inrichting van Software Asset Management heeft u dit goed voor elkaar en verspeelt u geen geld aan onnodige licentiekosten. Voor diensten is het van belang om exact op de hoogte te zijn van de afspraken in de contracten en van het gebruik van de contracten. Goed ingericht contractmanagement zorgt er voor dat uw organisatie krijgt wat het nodig heeft.

Vrouwelijke accountant

Voor contractmanagers

Wanneer u verantwoordelijk bent voor de contracten van uw IT
leveranciers wilt u zeker zijn dat u iedereen op ieder moment juist kunt informeren. Het is aan u om beknopt, helder en correct advies te
geven aan de contracteigenaren en overige stakeholders. U zorgt er
voor dat contracten een maximaal rendement voor de organisatie
opleveren. Door het inrichten van contractmanagement en Software Asset Management in uw organisatie heeft u complete controle over uw contracten. U kunt stakeholders op ieder niveau informeren over
relevante wijzigingen en mogelijkheden. Door de juiste inrichting heeft
u een direct kanaal naar de stakeholders om uw verhaal te doen en
trends die u waarneemt visueel over te brengen.

Met behulp van een Touch-telefoon

Contact

Bedankt voor je bericht!

License Navigator

www.licensenavigator.com

info@licensenavigator.com

 

 

License Navigator B.V.
Perkinsbaan 11, 3439ND Nieuwegein

Kamer van Koophandel 57209847

bottom of page